1.1

               ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาสักการะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด พร้อมเยี่ยมชมสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

          วันนี้ (22 ธ.ค.2561) ที่ บริเวณสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เข้ากราบสักการะองค์หลวงพ่อทวด พร้อมเยี่ยมชมสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับ

  

                  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เข้ากราบสักการะสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ทำด้วยเนื้อนวโลหะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) มีขนาดหน้าตัก กว้าง 5 เมตร โดยซุ้มใบโพธิ์ด้านหลังองค์หลวงพ่อทวดได้รับแนวคิดจากตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ รูปหล่อองค์พ่อทวดองค์นี้ ทำพิธีเททองทั้งหมด 9 ครั้ง ก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 และทำพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

                จากนั้นเยี่ยมชมภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ที่ชาวสงขลาและผู้มีจิตศรัทธาในคุณความดีความเสียสละของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ปัจจุบันปรับปรุงเป็นหอประวัติพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเป็น สวนสาธารณะ แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ค่ายพักแรม(Camping) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา โดยนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยทีมงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้มีจิตศรัทธาในการก่อสร้างสวนประวัติศาสตร์และได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ

อรรคพงษ์  บุญชีพ/ภาพ
22 ธ.ค. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา