1.1

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน มอบให้ครอบครัวสิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานี

        วันนี้ (1 พ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานมอบให้ครอบครัวสิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว ณ บ้านเลขที่ 28/1 ม 2 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทย ครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้นำชุมชน และจิตอาสา 904 วปร. ให้การต้อนรับ

          โดย สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ 1 กองร้อยทหารพราน 4210 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 42 ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวสิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว อย่างหาที่สุดมิได้

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
1 พ.ย.62