1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจําปี 2562 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

        วันนี้ ( 24 ต.ค. 62 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์  หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2562 โดยมี นางกัญจนา  เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา   นายเชาวลิต  นิฒรรัตน์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายชาตรี  ณ ถลาง  นายอำเภอระโนด นายธนกฤต  สุทธิพงศ์  ปลัดอำเภอนาทวี นางมุจรินทร์  ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

           จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพล ของลมมรสุมเขตร้อนพัดผ่าน ซึ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม  มีผลให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงพัฒนา เป็นพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุให้มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในด้านอุทกภัย และดินถล่มของจังหวัดสงขลา โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นที่ปฏิบัติการ และแต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ส่วน 2 ศูนย์  และคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วยส่วนอำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม และศูนย์ประสานการปฏิบัติ พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

 

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ข่าว

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

24 ต.ค. 62