1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

       ช่วงค่ำวันนี้ (23 ตุลาคม 2562) ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ตุลาการ ทหาร ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2562  มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

            โดยประธานในพิธีได้นำผู้ร่วมพิธีฯ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 57 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

            ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งจวบจนการปัจจุบัน

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อรรคพงษ์-วิทยา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

23 ต.ค. 62