1.1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เผยสถานการณ์หมอกควันจากเหตุไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง คุณภาพอากาศเริ่มกระทบต่อสุขภาพประชาชน

         นางคนึงนิจ ศรีสมัย ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เปิดเผยว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่บริเวณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปริมาณฝุ่นละออง โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเท่ากับ 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM 10) เท่ากับ 92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง คุณภาพอากาศเริ่มกระทบต่อสุขภาพประชาชน

            จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้หมอกควันพัดเข้าปกคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาและเริ่มมีแนวโน้มค่าฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทั่วไปควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเมื่อออกจากบ้าน ควรลดกิจกรรมกลางแจ้ง ดื่มน้ำมากๆ ใช้น้ำเกลือกลั้วคอป้องกันเจ็บคอ ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง และควรปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นเข้า ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดควรเฝ้าระวังสุขภาพเป็ฯพิเศษ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอกให้รีบไปพบแพทย์หรือสถานบริการใกล้บ้านทันที

           ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบสภาวะหมอกควันจากไฟไหม้ป่าอินโดนีเซียอย่างทันเหตุการณ์ เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน ได้เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา หรือ ที่เว็ปไซต์กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรขอความช่วยเหลือจาก ศูนย์นเรนทร สงขลา โทรสายด่วน 1669 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วิทยา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา

19 ก.ย. 62