1.1

ทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดคอนเสิร์ต “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ พลเอก เปรมติณสูลานนท์” เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ พร้อททั้งเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และสุนทรีย์อารมณ์ทางด้านดนตรี ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

      วันนี้ (24 ส.ค.62) เวลา 17.30 น. ที่หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแสดงคอนเสิร์ต “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ พลเอก เปรมติณสูลานนท์" เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อททั้งเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และสุนทรีย์อารมณ์ทางด้านดนตรี ของพลเอกเปรมติณสูลานนท์ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบัญญัติ จันทร์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วม

          โดยการจัดคอนเสิร์ต“บทเพลงรัก แห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ 99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จัดขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษพลเอก เปรมติณสูลานนท์ พร้อททั้งเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และสุนทรีย์อารมณ์ทางด้านดนตรี ของพลเอกเปรมติณสูลานนท์ ซึ่งมีการแสดงจากวงดุริยางค์ฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับวงราชภัฏสงขลาวง the Humble โรงเรียนมหาวชิราวุธและศิลปินคุณดวงใจ ไพจิตร นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมเล่าเรื่องเมืองสงขลา และเรื่องราวของพลเอกเปรมติณสูลานนท์ และพิธีมอบเงินบริจาค พร้อมมอบโล่แก่ผู้มีอุปการะคุณมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

          ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากโครงการดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ “99 ปีรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งเป็นโครงการที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีดำริไว้ก่อนจะถึงแก่อสัญกรรม และอนุญาตให้ใช้ชื่อ-นามสกุล เป็นชื่อโครงการ พร้อมยินดีสนับสนุนช่วยเหลือ เนื่องจากศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนโดยจะก่อตั้งขึ้นบริเวณชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เนื่องจากสภาพโครงสร้างเดิมของศูนย์โรคหัวใจมีความแออัด ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ที่มีมากถึง 50,000 รายต่อปี และในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยโรคหัวใจรุ่นแรงต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดประมาณ 500-800 รายต่อปี ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจที่มีความเป็นเลิศระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกของภาคใต้ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วย และยังลดการสูญเสียชีวิตและทุกคลภาพจากการเข้าถึงการรักษาที่ช้าเกินไปได้อีกด้วย

 

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
ประชา โชคผ่อง /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

24 ส.ค.62