1.1

นักวิ่งทุกเพศทุกวัยกว่า 20,000 คน ร่วมกิจกรรม "วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" เพื่อรวมพลังแสดงความรัก ความผูกพัน บุคคลอันเป็นที่รักของชาวจังหวัดสงขลาและชาวไทยทุกคน

         เช้าวันนี้ (24 ส.ค 62) นักวิ่งทุกเพศทุกวัย ทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีดำร่วมกิจกรรม "วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" จากจุดเริ่มต้นใน 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ออกวิ่งจากบริเวณหน้าอาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นอาคารศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เส้นทางที่ 2 จุดเริ่มต้นจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และเส้นทางที่ 3 จุดเริ่มต้นจากบ้านติณสูลานนท์ (หาดแก้ว) รวมทั้งหมดกว่า 20,000 คนซึ่งทุกเส้นทางจะมาบรรจบกันที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

           สำหรับจัดกิจกรรมในครั้งนี้รายได้ทั้งหมด นำไปจัดสร้าง “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งจะเป็นอนุสรณ์และเป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคใต้ นอกจากจะเพิ่มโอกาสการมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยและมุ่งยกระดับเป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจที่มีความเป็นเลิศระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ รวมถึงเป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทั้งในและต่างประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - จีน ในอนาคตอีกด้วย โดยศูนย์นี้จะก่อสร้างขึ้นบริเวณ ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ปราชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ส.ค. 62