1.1

 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมไทย จีน จังหวัดสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมเตรียมจัดงาน "ประเพณีโคมไฟไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2562" Hatyai Moon Festival 2019 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน พร้อมเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ "ไส้เขียวหวานไข่เค็ม" หนึ่งเดียวในประเทศไทย

      วันนี้ (22 ส.ค. 62) ที่หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการจัดงาน "ประเพณีโคมไฟไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2562" Hatyai Moon Festival 2019 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562 บริเวณถนนธรรมนูญวิถีและถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่, สมาคมไทย จีน จังหวัดสงขลา, หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเดินหน้าส่งเสริมประเพณีไหว้พระจันทร์ สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา

          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อำเภอหาดใหญ่ ถือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาศิลปวัฒนธรรม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวและใช้บริการในสถานประกอบการต่างๆ แต่ปัจจุบันเมืองหาดใหญ่กำลังประสบปัญหานักท่องเที่ยวลดลง ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ บางส่วนเริ่มปิดตัวลง ทำให้เศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ค่อนข้างซบเซา เพื่อร่วมแก้วิกฤตเมืองหาดใหญ่ เรียกความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและดึงนักท่องเที่ยวกลับคืนมา ชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอหาดใหญ่ หลายองค์กร จึงได้รวมตัวกันจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ตามประเพณีที่ผู้มีเชื้อสายจีนทั่วโลกร่วมกันอนุรักษ์และถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง

          นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล นายกสมาคมไทย จีน จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงาน "ประเพณีโคมไฟไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2562" Hatyai Moon Festival 2019 ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่ง จะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับบรรยากาศภายในงานจะมีการตกแต่งประดับประดาสถานที่บริเวณงานด้วยโคมไฟสีแดงใหญ่ และโคมไฟหลากสีตลอดแนวถนนในพื้นที่จัดงาน การตกแต่งสถานที่ให้น่าสนใจด้วยมังกรใหญ่ตามรูปแบบจีนการจัดพื้นที่ออกร้านจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ พร้อมเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ "ไส้เขียวหวานไข่เค็ม" หนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวของโลก การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงมหรสพ ประกวดมิสฉางเอ๋อ ประกวดการจัดชุดโต๊ะบูชาเทพธิดาดวงจันทร์ การแสดง 7 นางฟ้า ระบำกลองและการแสดงคอนเสิร์ต โจ- ก้อง ที่จะมาสร้างสีสันให้แก่นักท่องเที่ยว อีกด้วย

          นอกจากนี้ภายในงานได้มีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสานประเพณีอย่างมีความสุข

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา
22 ส.ค. 62