1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 24 สิงหาคม 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีและระดมทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์

        วันนี้ (16 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีและระดมทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายพิธีสงฆ์ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายจัดการวิ่งและสถานที่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร รักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ วิทยุสื่อสาร ภาพนิ่งและวิดีโอและฝ่ายระดมทุน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

       นายวีรนันน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา เตรียมจัดโครงการ 99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความกรุณาที่ได้ทุ่มเททำงานตอบแทนบุณคุณแผ่นดินโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นแบบอย่างในการทำความดี เสียสละเพื่อประเทศชาติและจังหวัดสงขลา เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศและจังหวัดสงขลา ที่จะได้มีโอกาสทำความดีร่วมกันตลอดจน

        สำหรับกิจกรรมต่างๆของโครงการจะเริ่มจัดตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จนถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมใหญ่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1. วิ่ง“ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อร่วมกันระดมทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยแบ่งเป็น 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 วิ่งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เส้นทางที่ 2 จากโรงเรียนมหาวชิราวุธสู่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์และเส้นทางที่ 3 จากบ้านติณสูลานนท์ อ.สิงหนคร ทุกเส้นทางจะไปสิ้นสุดที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เริ่มวิ่งทุกสายพร้อมกันเวลา 04.00 น. - 07.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีดำ กิจกรรมที่ 2. งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป เพื่ออุทิศให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ อนุสาวรีย์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตั้งแต่เวลา 06.00-07.00น. กิจกรรมที่ 3. การแปรอักษร คำว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” และการยืนไว้อาลัย 99 วินาที เวลา 08.00 น. กิจกรรมที่ 4. คอนเสิร์ต“บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” บรรเลงบทเพลงที่ประพันธ์โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยวงดุริยางค์ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับวงราชภัฎสงขลา และวงThe humble จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ร่วมกับศิลปินรับเชิญคุณดาวใจ ไพจิตร เวลา 18.00 น. - 21.30 น. ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และ กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมอื่นๆที่วางแผนจัดอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การจัดทำเหรียญที่ระลึกที่ออกแบบโดย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ร่วมกับอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และการประมูลภาพจากศิลปินทั่วประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจถ่ายทอดผลงานเป็นจำนวนถึง 99 ชิ้นงาน

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้รายได้ทั้งหมด นำไปจัดสร้าง “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งจะเป็นอนุสรณ์และเป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคใต้ นอกจากจะเพิ่มโอกาสการมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยและมุ่งยกระดับเป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจที่มีความเป็นเลิศระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ รวมถึงเป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทั้งในและต่างประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - จีน ในอนาคตอีกด้วย โดยศูนย์นี้จะก่อสร้างขึ้นบริเวณ ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อมลรดา-อรรคพงษ์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
16 ส.ค. 62