1.1

จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี

      วันนี้ (12 ส.ค. 62) ที่ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฐ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม

        นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกรไทย เพื่อความรุ่งโรจน์ ทรงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อความรุ่งเรืองของบ้านเมือง ทรงก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริมากมายในทุกๆด้าน ทั้งด้านศิลปาชีพ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริติดมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทน จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

         โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำของท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองสงขลา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย และทำความสะอาดถนนชลาทัศน์ สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

ชัยธวัช มากมูล/ข่าว
วิทยา สันบู/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 ส.ค. 62