1.1

ผู้ว่า ฯ สงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟ้ป่าพรุทุ่งบางนกออก พร้อมเร่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขอย่างเต็มกำลัง

      วันนี้ (7 ส.ค.62) นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื่นที่ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมประชุมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางการป้องกัน และยับยั่งการลุกลามของไฟป่า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่า เกษตรอำเภอควนเนียง กองร้อยอส.จ. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 8 (ห้วยลึก) และหน่วยงานอื่น ๆ รวมกว่า 300 นาย

        นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์ในวันนี้พบว่า ไฟได้ลุกลามเพิ่มขึ้นในวงกว้าง โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่า 1200 ไร่ จากเดิม 500 ไร่ และพื่นที่สวนปาร์มเพิ่มขึ้นเป็น 200 ไร่ จากเดิม 50 ไร่ ซึ่งเขตพื่นที่ที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จะอยู่ในริเวณหมู่ 4 และหมู่ 8 และในส่วนของพื่นที่ที่สามารถควบคุมได้บางส่วนแล้ว ประกอบด้วย หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 10 และ หมู่ 11

       ซึ่งมติในที่ประชุมได้สรุปแนวทางการแก้ไข ด้วยการขุดลอกน้ำระยะทาง 2 กิโลเมตร เป็นแนวที่มีระยะห่างทุก ๆ 300 เมตรในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ทางด้านทิศตะวันตก บริเวณรอยต่อพื้นที่เกษตรกรของประชาชนและเขตปิ่ซึ่งหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 8 (ห้วยลึก) ได้ชี้แนวทางในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำให้ล้นเอ่อลงไปในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ โดยขณะนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่จะดำเนินการ ประกอบด้วยรถแบ็คโฮ 3 คัน และเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่องโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วัน

       ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย่ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมแสดงความห่วงใยแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน พร้อมจะเร่งแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ว

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
7 ส.ค.62