1.1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 28 กรกฎาคม 2562

       วันนี้(05 ส.ค.62) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี จำนวน 2 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยลงพื้นที่บ้านนายแอหยาด เส็นเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา โดยนายแอหยาด เส็นเจริญ อายุ 100 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และนางเส๊าะ บินยะโกบ อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา โดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภค เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

      สำหรับจังหวัดสงขลามีผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง จำนวน 9 ราย โดยก่อนหน้านี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป มาโดยตลอด โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ตามแผนพัฒนาประเทศที่ว่า "จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง".................

 

จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง / ข่าว

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 ส.ค. 62