1.1

จังหวัดสงขลาร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสงขลาล่องเรือถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     วันนี้(14 ก.ค. 62) ที่ศาลาท่าโอ  ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายไพโรจน์  จริตงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา 67 พรรษาในปีนี้ จำนวน 10 วัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์คลองอู่ตะเภา และกระตุ้นปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาให้เกิดขึ้นกับหมู่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบทอดยืนยาวตลอดไป โดยให้ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี จำนวน 300 คน

       สำหรับพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ จะนำไปสมทบถวายให้วัดต่างๆ จำนวน 10 วัด คือวัดคลองอู่ตะเภา วัดใหม่ วัดดอน วัดท่าเมรุ สำนักสงฆ์แหลมโพธิ์ วัดคูเต่า วัดนารังนก วัดม่วงหอม สำนักสงฆ์ทรายขาว และวัดคลองแห โดยการใช้เรือหางยาว จำนวน 35 ลำ..................

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

14 ก.ค. 62