1.1

สำนักงานศึกษาธิการ จ. สงขลา เตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


            วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายโสภณ ช่วยสงฆ์ ผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ นายพงษ์พันธ์ ฤกษ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝึก นายสุเมธ เอียดเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พ.ต.ท.พิเชษฐ์ไชย หนูผุด สารวัตรเวรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม นางณัฐวิมล วรรณโร นักวิชาการสาธารณสุข คณะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


            นายสุเมธ เอียดเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยกิจกรรมในภาคเช้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา, พิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรมเดินสวนสนามด้วยขบวนธง ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์จังหวัดสงขลา ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย กิจกรรมอาสาเชิญลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้านและบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญและพื้นที่สาธารณะ


             นอกจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้มีการเตรียมความพร้อมมาตรการในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสูงสุด

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
12 ก.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา