1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีสมโภชเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

     วันนี้ (12 ก.ค.62) ที่หอประชุมโรงเรียนวัดแจ้งวิทยา อำเภอเมืองสงขลา จังวัดสงขลา พระพิศาลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีสมโภชเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา , นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา , นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดขาวร่วมพิธีอย่างกันพร้อมเพรียง

      โดยกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา พ.ศ.2562  เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 18 วัด ซึ่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ได้เข้าวัดปฎิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างความสุข

.

 

 

ชัยธวัช มากมูล/ข่าว

ประชา-อรรคพงษ์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

12 ก.ค. 62