1.1

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สาบานตนเป็นพลเมืองดีเพื่อพลังแผ่นดินของลูกเสือราชทัณฑ์และพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือรุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

       วันนี้ (17 พ.ค. 62) ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สาบานตนเป็นพลเมืองดีเพื่อพลังแผ่นดินของลูกเสือราชทัณฑ์และพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือรุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา/รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยากร ครูฝึกและลูกเสือวิวัฒน์ราชทัณฑ์เพื่อพลังแผ่นดินเข้าร่วมในครั้งนี้

       นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พิธีทบทวนคำปฏิญาณสาบานตนเป็นพลเมืองดีเพื่อพลังแผ่นดินของลูกเสือราชทัณฑ์และพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือรุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 นับว่าเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดให้มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ทักษะความรู้ ความสามารถทางการอาชีพ นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำด้วยหลักการแนวคิดการ "คืนคนดีสู่สังคม ด้วยอุดมการณ์ลูกเสือ" พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดและกําลังใจ ในการมุ่งมั่นทำความดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง

         ด้านนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวและดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ถึง 17 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 249 คน ซึ่งในการดำเนินการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรพัฒนาจิตจากวัดเก้าแสนและคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา, หลักสูตรการฟื้นฟูด้วยกระบวนการลูกเสือจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สโมสรลูกเสือราชทัณฑ์ไทยและบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์, หลักสูตรบำบัดด้วย Matrix Program และการพัฒนาทักษะชีวิต-สังคม จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา, หลักสูตรการฝึกวิชาชีพระยะสั้นจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลาและหลักสูตรพัฒนา ทักษะชีวิต-สังคม จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สงขลา

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเดินสวนสนามของลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์, การแปรอักษรรูปหัวใจและเลข 10 ไทย, การจัดนิทรรศการผลงานการฝึกอาชีพระยะสั้นของผู้เข้ารับการอบรม และการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการดีเด่น 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
17 พ.ค. 62