1.1

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต รวมพลังจิตอาสานานาชาติ 12 ประเทศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "สุข ด้วย ศิลป์"  ใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง ลดปัญหาทางอารมณ์ สร้างสมาธิและแบ่งปันความสุขให้ผู้ป่วย

           วันนี้ (15 ก.พ.62) ที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “สุขด้วยศิลป์ กับ ศิลปินจิตอาสานานาชาติ 2019 พร้อมด้วยพญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ น.อ.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล รองเสธ.ทรภ.2 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาและศิลปินจิตอาสารวม 12 ประเทศ จากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฝรั่งเศส โตาลี เกาหลี แคนาดา อินโดนีเซีย พม่า มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรียและประเทศไทย ตลอดจนผู้ป่วยจิตเวชและญาติ เพื่อใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการสร้างกำลังใจ สมาธิ ความผ่อนคลาย ส่งเสริมภาพลักษณ์และแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยจิตเวช

          พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.  2562 เป็นการรวมตัวของศิลปินจิตอาสาที่มากถึง 12 ประเทศ มากกว่าครั้งที่ผ่านมา ด้วยการเห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะที่สามารถนำมาช่วยสร้างความผ่อนคลาย ลดปัญหาทางอารมณ์ มีสมาธิ ช่วยสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยจิตเวชได้โดยกิจกรรมตลอด 3 วัน เป็นการทำ Workshop การวาดภาพลงบนพินผิวต่างๆ เช่น งานวาดภาพบนเฟลมตกแต่งในภายในอาคาร การวาดภาพลงแก้ว จานและถุงผ้า รวมทั้งงานปั้นและงานศิลปะอื่นๆ ที่หลากหลายและที่เป็นไฮไลท์ คือ การระดมความร่วมมือจากทั้งศิลปิน เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไปร่วมวาดภาพลงบนผนังอาคารโรงพยาบาล บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 1-4 และใกล้แผนก X-Rayงานวาดภาพบนผนังอาคารอำนวยการ ด้วยเทคนิคสีสเปรย์ บนพื้นที่ 24 ตารางเมตร ที่สะท้อนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพจิต โดยจำนวนผลงานที่แล้วเสร็จ ได้แก่บริเวณกำแพงด้านใน 10 ชิ้นงาน งานวาดภาพผนังอาคารอำนวยการ 1 ชิ้นงาน งานวาดผนังหอผู้ป่วยหลังอาคาร/ผนังอาคาร 11 ชิ้นงาน งานวาดเฟรม 37 ชิ้น ถุงผ้า 42 ใบและชุดจานแก้วดินเผา 100 ชิ้น ซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดได้รับการส่งมอบให้เป็นสาธารณสมบัติของรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์และจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับมอบ

        สำหรับกิจกรรม “สุขด้วยศิลปะ กับศิลปินจิตอาสานานาชาติ 2019" ตลอด 3 วันนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินจิตอาสาทั้งจากเอเชียและยุโรป ตลอดจนผู้ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกันผ่านงานศิลปะที่หลากหลาย แสดงออกถึงศักยภาพ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนช่วยสร้างสีสัน ความสดใสให้กับโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการเปิดบ้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชที่จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสถึง บรรยากาศที่ดูเป็นมิตรไม่น่ากลัว เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เกิดทัศนคติที่ดีต่อปัญหาสุขภาพจิต ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์มีผู้ป่วยเข้ารับบริการโดยเฉลี่ยผู้ป่วยใน 2,000 ราย/ปี ผู้ป่วยนอก 70,000 คน/ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชจากสารเสพติดและโรคจิตเภท

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ภาพ  

15 ก.พ. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา